Kategori «Filozoflar»

Felsefenin Başlangıcı Thales

Thales kimdir? Miletli Thales (Yunanca Θαλῆς, Thalēs), Antik Yunan’ın önemli filozoflarından biridir. M.Ö. 624 civarında doğmuş ve M.Ö. 546 civarında ölmüştür. Thales, sadece filozoflukla değil, aynı zamanda gökbilimci ve matematikçi olarak da bilinir. Onu öne çıkaran olaylardan biri, M.Ö. 28 Mayıs 585’te gerçekleşen güneş tutulmasını tahmin etmesidir, bu da ona Antik Yunan’ın yedi bilgesi arasında …

Zenon Kimdir?

Apollodorus‘a göre, Zenon’un en parlak dönemi M.Ö. 464 ile 460 yılları arasında gerçekleşti, bu da onun 5. yüzyılın başında doğmuş olabileceğini gösterir. Zenon’un yaşamıyla ilgili detaylar kısıtlıdır, ancak çeşitli tarihsel kaynaklardan anlaşıldığı üzere, o, trajik bir şekilde son bulan bir hayat sürdü. Bazı anlatılara göre, bir diktatöre karşı komplo kurarken işkence gördü ve cesaretle öldü. …

Parmenides Kimdir?

Parmenides (Yunanca Παρμενίδης, Parmenídēs), Antik Yunan filozofudur (M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısı). Elea şehrinden olan Parmenides, Elea Okulu’nun kurucusu olarak bilinir ve idealist metafiziğin öncülerinden biridir. Felsefi düşüncesi, Platon ve Aristoteles gibi sonraki filozofları derinden etkilemiştir. Parmenides’in eseri “Doğa Üzerine” (Περὶ φύσεως), antik dönemde kaybolmuş olmasına rağmen, Platon ve Aristoteles’in yorumları ve diğer kaynaklardan elde …

Anaksimenes Kimdir?

Anaksimenes, Thales ve Anaksimandros‘un öğretilerinden bir geri adım olarak algılandı, çünkü o da özel bir maddeyi dünyanın evriminin başlangıcına yerleştirmişti. Ancak bu eleştiri, asıl noktayı atlamıştı. Ne Thales ne de Anaksimandros, diğer nesnelerin sudan veya Apeiron‘dan nasıl türediğini belirtmiş gibi görünüyordu. Ancak Anaksimenes, diğer madde türlerinin havadan yoğunlaşma ve seyrelme yoluyla türediğini ileri sürdü.Bu, Thales’in …