Kategori «Filozoflar»

Felsefe tarihindeki büyük filozoflar kimlerdir?

Bertrand Arthur William Russell Kimdir?

Bertrand Arthur William Russell kimdir? Bertrand Arthur William Russell, Mountmoutshire, Trelleck’te 1872 yılında doğan ve 1970’te vefat eden, İngiliz bir filozof, matematikçi, aktivist ve barış yanlısıydı. Aristokrat bir ailede doğup altı yaşında yetim kalan Russell, geleneksel değerlere sahip büyükannesi Lady Frances Elliot tarafından büyütüldü. Okul yerine özel hocalarla eğitim gördü. Daha sonra Cambridge Üniversitesi’ne girdi …

Barunch Spinoza Kimdir?

Spinoza Kimdir? Çağdaş insan için felsefenin ne olduğu ve sunduğu avantajlar her zaman açık ve anlaşılır olmayabilir. Felsefe, bilgelik arayışının kökenine tevazu ile yaklaşarak, belirsizlik ve korku karşısında kendini değiştirmeyi, iç dünyamızı geliştirmeyi ve insan doğasına uygun kendi ölçütlerimizi oluşturmayı ifade eder. Felsefe, sadece “düşünce hakkında düşünmek” olmaktan çok, evrensel humanizma yönünde bir yolculuk ve …

Thomas More Kimdir?

Sir Thomas More (1478 – 1535), Rönesans döneminin İngiliz filozofu, bilgini, devlet adamı ve yazarıydı. Yazıları ve bilgisi, ona Avrupa kıtasında Hristiyan bir insanbilimci olarak büyük bir ün kazandırdı ve Robert Whittington tarafından “her mevsime uygun bir adam” olarak tanımlandı. Kral VIII. Henry altında birçok kamu görevinde bulundu ve İngiltere Lord Şansölyesi görevine kadar yükseldi. …

Alfred North Whitehead Kimdir?

Alfred North Whitehead (1861 – 1947), bir İngiliz matematikçi, mantıkçı ve filozof olarak tanınır. O, Analitik Felsefe’nin temel figürlerinden biri olarak kabul edilir ve özellikle 20. yüzyıl mantığına, Bertrand Russell ile birlikte geliştirdiği yeni sembolik mantık türüne büyük katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda Metafizik alanında yeni bir yaklaşım geliştirmiştir, bu yaklaşım başlangıçta “Organizma Felsefesi” olarak adlandırılmış …

Epiküros Kimdir?

EPİKÜROS’UN HAYATI filozof Epiküros (M.Ö. 341-270), Helenistik dönemde etkili bir şahsiyet olarak bilinir ve epikürcülüğün kurucusu olarak ünlenir. Samos doğumlu olan Epiküros, başlangıçta Nausiphanes’in öğrencisi olarak yetişti ancak sonradan onun öğretilerinden uzaklaşarak kendisini kendi kendisine yetişmiş olarak ilan etti. Mitilene ve Lampsacus’ta öğretmenlik yaptıktan sonra Atina’da ünlü “Bahçe” olarak bilinen okulunu kurdu ve bu okul, …

Friedrich Ludwig Gottlob Frege: Modern Mantık ve Analitik Felsefenin Kurucusu

Frege, 8 Kasım 1848’de Almanya’nın Wismar kentinde doğdu. Babası Karl Alexander Frege, bir kız okulunun kurucusu ve müdürüydü ve annesi Auguste Wilhelmine Sophie de aynı okulda öğretmendi. Frege, 1864’ten 1869’a kadar yerel bir lisede eğitim gördü. Hem babası hem de öğretmeni Leo Sachse, Frege’nin kariyer yönünde önemli roller oynadı. Frege, 1869’da Jena Üniversitesi’nde kimya, felsefe …

Seneca Kimdir?

SENECA: STOACILIĞIN BÜYÜK FİLOZOFU Seneca, antik Roma döneminin en etkileyici düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Yaşamı, eserleri ve felsefi görüşleri, modern dünyada bile geçerliliğini koruyan derin öğretiler içermektedir. Bu büyük stoacı filozof, zengin bir entelektüel miras bırakmış olup, onun düşünceleri bugün bile pek çok insan için rehber niteliğindedir. Seneca’nın yaşam öyküsü, Roma İmparatorluğu’nun siyasi ve …

Aristoteles Kimdir?

“Aristoteles: Eski Yunan Filozofu ve Bilim İnsanı” Aristoteles kimdir? m.ö. 384 yılında, eski Yunan’ın Halkidiki Yarımadası’ndaki Stagira şehrinde doğan Aristoteles, babası Kral II. Amyntas’ın saray doktoru olan Nicomachus’un oğludur. Aristoteles, çocukluğunu soylu bir ailede büyüdü. 18 yaşında, Aristoteles, Atina’daki Platon Akademisi’ne katılmak üzere gönderildi ve bu eğitimi sürdürdü. Bu süreç, öğretmeni Platon M.Ö. 347’de vefat …

Friedrich Nietzsche’ye Göre Felsefenin Babası: Platon

Platon kimdir? Eğer onun hayatı ve felsefesine şöyle bir bakacak olursak: M.Ö. 427 – 347 yılları arasında yaşamış saygın bir Yunan düşünürüdür. Aristokles olarak doğan Platon, atletik vücut yapısı nedeniyle bu isimle anılmıştır. Yüksek soylu bir Atina ailesinden gelen Platon, gençliğinde savaşlara katılmış, spor ve edebiyatla ilgilenmiş, fakat daha sonra felsefenin etkisi altında tüm şiirlerini …

Demokritos Kimdir?

Demokritos kimdir?. Demokritos M.Ö. 460 ve 470 yılları arasında yaşamıştır. Abdera’da Leukippos‘tan eğitim almış, ardından uzun seyahatlerle bilgisini geliştirmiştir. Atina’daki sofist filozofların yaşadığı hareketli hayattan uzak, sakin ve bilime adanmış bir hayat sürmüştür. Atina’ya gittiği ancak tanınmadığı söylenir. Karakteri hakkında eski zamanlarda çeşitli görüşler vardır; neşeli bir kişiliği olduğu düşünülür çünkü “gülen filozof” olarak adlandırılmıştır. …