Kategori «Dönemler»

Felsefe tarihinin dönemleri ve bu dönemlerin düşünce akımları nelerdir?

Orta Çağ Felsefesi

Orta Çağ Felsefesi ve Avrupa’daki Etkisi şöyledir: Orta Çağ felsefesi, 5. ile 15. yüzyıllar arasındaki Avrupa felsefesini kapsar. Bu dönem, Batı felsefesinin tarihi açısından önemli bir geçiş sürecidir. Ortaçağ’da, Grek rasyonalizmi, Roma hukuku ve İbrani dini ruhu, Hristiyanlık felsefesi ve teolojisi aracılığıyla bütünleşerek Batı medeniyetinin temelini oluşturdu​​. Erken dönemde, Augustinus gibi Kilise Babaları’nın felsefesi öne …

Rönesans Felsefesi

Rönesans dönemi felsefesi, Avrupa’nın Orta Çağ feodal toplumundan modern kapitalist topluma geçiş sürecindeki felsefeyi temsil eder. Bu dönem, özellikle insan merkezli düşünce akımı olan hümanizm ve doğa felsefesi ile karakterizedir. Rönesans, Grek-Romen klasik kültürünün yeniden canlanması olarak görülür ve aslında Avrupa’daki yükselen burjuvazinin feodalizme karşı ideolojik bir hareketidir. 14. yüzyılda başlayıp 15. ve 16. yüzyıllarda …