Bertrand Arthur William Russell Kimdir?

Bertrand Arthur William Russell kimdir? Bertrand Arthur William Russell, Mountmoutshire, Trelleck’te 1872 yılında doğan ve 1970’te vefat eden, İngiliz bir filozof, matematikçi, aktivist ve barış yanlısıydı. Aristokrat bir ailede doğup altı yaşında yetim kalan Russell, geleneksel değerlere sahip büyükannesi Lady Frances Elliot tarafından büyütüldü. Okul yerine özel hocalarla eğitim gördü. Daha sonra Cambridge Üniversitesi’ne girdi …

Barunch Spinoza Kimdir?

Spinoza Kimdir? Çağdaş insan için felsefenin ne olduğu ve sunduğu avantajlar her zaman açık ve anlaşılır olmayabilir. Felsefe, bilgelik arayışının kökenine tevazu ile yaklaşarak, belirsizlik ve korku karşısında kendini değiştirmeyi, iç dünyamızı geliştirmeyi ve insan doğasına uygun kendi ölçütlerimizi oluşturmayı ifade eder. Felsefe, sadece “düşünce hakkında düşünmek” olmaktan çok, evrensel humanizma yönünde bir yolculuk ve …

20. Yüzyılın Felsefi Akımı: Analitik Felsefe Nedir?

20. Yüzyılın Felsefi Akımı: Analitik Felsefe Analitik Felsefe Nedir? Nasıl Tanımlanır? Analitik Felsefe, 20. yüzyılda ortaya çıkan ve felsefenin, modern bilimin başarısına uygun olarak mantıksal teknikler uygulayarak kavramsal açıklığa ulaşması gerektiğini savunan bir felsefe akımıdır. Birçok analitik filozof için dil, esas araçtır ve felsefe, dilin nasıl kullanılabileceğini açıklamakla ilgilidir. Bu felsefe akımı, kendi içinde Analitik …

İdealizm: Gerçekçi Yaklaşımlardan Kaçış

İdealizm, felsefi bir kavram olup gerçeklikten ziyade ideallerin ve kavramların önemini vurgular. İdealizmin temel ilkesi, maddi varlıkların değil, zihinsel kavramların öncelikli olduğunu savunur. Farklı akımları bulunan idealizm, düşünce tarihine derin bir etki bırakmıştır. Gerçekçi yaklaşımların sınırlarıyla karşılaştırıldığında, idealizmin benzersiz özellikleri ortaya çıkar. İdealizm ve gerçekçilik arasındaki farklar, felsefe alanındaki tartışmaları sürekli canlı tutmaktadır. Bu yazıda, …

Thomas More Kimdir?

Sir Thomas More (1478 – 1535), Rönesans döneminin İngiliz filozofu, bilgini, devlet adamı ve yazarıydı. Yazıları ve bilgisi, ona Avrupa kıtasında Hristiyan bir insanbilimci olarak büyük bir ün kazandırdı ve Robert Whittington tarafından “her mevsime uygun bir adam” olarak tanımlandı. Kral VIII. Henry altında birçok kamu görevinde bulundu ve İngiltere Lord Şansölyesi görevine kadar yükseldi. …

Voluntarizm Nedir? Felsefe ve Gönüllülük

Felsefede gönüllülük, ya da diğer bir deyişle voluntarizm, iradenin zihin ve duygu üzerinde üstün olduğu, evren ve insan davranışının temel faktörünün irade olduğu metafiziksel ve epistemolojik bir görüştür. Alman sosyolog Ferdinand Tönnies (1855 – 1936) tarafından ortaya atılan bu terim, Latince “voluntas” (irade veya arzu) kelimesinden türemiştir. Genellikle, metafiziksel ve epistemolojik şekillerdeki entelektüalizm ile karşılaştırılır. …

Alfred North Whitehead Kimdir?

Alfred North Whitehead (1861 – 1947), bir İngiliz matematikçi, mantıkçı ve filozof olarak tanınır. O, Analitik Felsefe’nin temel figürlerinden biri olarak kabul edilir ve özellikle 20. yüzyıl mantığına, Bertrand Russell ile birlikte geliştirdiği yeni sembolik mantık türüne büyük katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda Metafizik alanında yeni bir yaklaşım geliştirmiştir, bu yaklaşım başlangıçta “Organizma Felsefesi” olarak adlandırılmış …

Epiküros Kimdir?

EPİKÜROS’UN HAYATI filozof Epiküros (M.Ö. 341-270), Helenistik dönemde etkili bir şahsiyet olarak bilinir ve epikürcülüğün kurucusu olarak ünlenir. Samos doğumlu olan Epiküros, başlangıçta Nausiphanes’in öğrencisi olarak yetişti ancak sonradan onun öğretilerinden uzaklaşarak kendisini kendi kendisine yetişmiş olarak ilan etti. Mitilene ve Lampsacus’ta öğretmenlik yaptıktan sonra Atina’da ünlü “Bahçe” olarak bilinen okulunu kurdu ve bu okul, …